Query baserad införande eller uppdatering av blob värden